Sonic CulT // Sonic - Post 16 bit // Sonic Advance // The Game

Credits
Producer: Yuji Naka
Director: Akinori Nishiyama
Art Director: Yuji Uekawa
Designers: Sachiko Kawamura
Kazuka Ito
Makoto Yonezu
Programmers: Takahiro Hamano
Yosihisa Hashimoto
Takaaki Saito
Special Thanks: Yasuko Maruyama
Masae Hirosawa

In Cooperation with DIMPS

Producer: Hiroshi Matsumoto
Line Producer: Kouichi Sakita
Planners: Yukihiro Higashi
Masaaki Yamagiwa
Programmers: Katsuya Kuramoto
Tatsuaki Nakashima
Hiroki Yoshitake
Takaya Yamane

Shin-ichi Manabe
Kuninori Douno
Designers: Kazuhiko Yamamoto
Satoshi Yoshioka
Yuko Yamanoue
Etsuko Hosokawa
Tohru Nakanishi
Tomohiro Ozawa
Sound: Hironobu Inagaki
Atsuyoshi Isemura
Special Thanks: Atsushi Tamamura

Sound Created by: WAVEMASTER

Sound Creators: Tatsuyuki Maeda
Yutaka Minobe
Teruhiko Nakagawa

-SEGA CORPORATION-

Product Produce: Seijiro Sannabe
Yasushi Yamashita
Hideki Yokaichiya
Sales Promotion: Naoko Ooka
Publicity: Yasushi Nagumo
Mariko Takeda
Internation Business & Product Development: Hiroyuki Miyazaki
Hitoshi Okuno
Yusuke Suai
Marketing Research: Tsuyoshi Sawada
Noriko Hashimoto
Manual Production: Yoshihiro Sakuta
Chieko Nakamura
Toshiki Yamaguchi
Hisakazu Nakagawa
Satoru Ishigami
Colin Restall
Tetsuya Honda
Product Test: Jun-ichi Shimizu
Akira Nishikawa
Kenji Takano
Akira Terasawa
Special Thanks: Yoshiki Ooka
Ikuo Ishizaka

-SEGA OF AMERICA-

Executive Management: Peter Moore
Localization Producer: Yosuke Moriya
Locolization Manager: Osamu Shibamiya
Test Lead: Joseph Mora

-SEGA OF EUROPE-
Sega Europe COO: Naoya Tsurumi
Director of PD: Kats Sato
Localization Producer: Kuniyo Matsumoto
European Product Manager: Mathew Quaeck
SOE Test Dept.: Roy Boateng
David Smith
Executive Management:
Tetsu Kayama
Masanao Maeda
Hisao Oguchi
Executive Producer: Hideki Sato

Congratualtions! Thanks for playing!

Presented by SEGA
Original Game © SEGA
© Sonic Team/SEGA, 2002.

Back To Game Index
Back To Sonic Advance Index