Sonic CulT // Sonic - Post 16 bit // Sonic Battle // The Game

Game Credits
Producer
Yuji Naka

Director
Tomoyuki Hayashi

Battle Mode Planner
Tomoyuki Hayashi

Story Mode Planner
Asahiko Kikuchi

Planning Support
Mizuki Hosoyamada, Ai Mashima

System & Com Programmer
Yoshihiko Toyoshima

Story Mode Programmer
Takahiro Hamano

Battle Mode Programmer
Tomoyuki Hayashi

Minigame Programmers
Nobuo Nakagawa, Yoshihiko Toyoshima

Chief Animator
Yasuda Denneikoushi

Character Animators
Sachi Nakamura, Asao Furukawa, Hiroaki Ishige, Ryuta Kawasaki, Kentaro Sakamoto

Map Designer
Toru Kawaguchi

Advertise Designers
Takeshi Ichimura, Miho Hyakutake, Takao Kawase

Minigame Designer
Takao Kawase

Illustrator
Hisanobu Kometani

Design Coordinator
Yuji Uekawa

Character Design Support
Hiroshi Tanigawa, Tomoki Miyazaki, Arito Chujo, Noriko Shibuya, Norichika Neguro, Masaru Kuribayashi

Sound Creators
Tatsuyuki Maeda, Kenichi Tokoi, Hideaki Kobayashi

Character Voices
(Japanese) Junichi Kanemaru, Ryo Hirohashi, Nobutoshi Kanna, Taeko Kawata, Taiten Kusunoki, Kouji Yusa, Rumi Ochiai, Sayaka Aoki, Chikao Otsuka

Back To Game Index
Back To Sonic Battle Index